Our Facilities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sollicitudin in sollicitudin risus interdum id ut lacus velit. Velit velit ut at venenatis. Sit fringil


Shower
28

Stationary Bike
7

Inversion Table
10

Pull-Up Bar
25

Dumbbell
9

Bench Press
15

Kettlebell
30

Stepper
5